BEROEPSCODE

Kwaliteitsbewaking 
Humada

Binnen Humada werken we aan professionele ontwikkeling door scholing, intervisie en supervisie. We voldoen aan hoge eisen en staan voor kwaliteit. We zijn bij de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) aangesloten en trekken samen op met andere professionals met wie we kennis delen en gestructureerd reflectiemomenten op onszelf en ons handelen organiseren. Mochten wij ons in jouw beleving niet houden aan de ethische code of nalatig handelen bij de uitvoering van een opdracht, dan kun je dit melden via de klachtenprocedure.

NOBCO